Anglesey Visitor

Anglesey Attractions Association

Nestling on the north-west corner of Wales, with 125 miles of
spectacular coastline, all designated as Areas of Outstanding Natural
Beauty, and the backdrop of the mountains of Snowdonia, the Isles of
Anglesey - Mother of Wales - is an exciting place, waiting to be
discovered at any time of year

index_r2_c1.jpg

Whatever your age or interests, the Isle of Anglesey has something to
offer you, from golden sands to wild water, birds and beaches to
historic castles and prehistoric remains. Coastal walks or family fun
- they are all awaiting you!

Mae Ynys MÔn - Mam Cymru - yn llechu yng nghongl gogledd-orllewin Cymru. Gyda 125 o filltiroedd o arfordir ysblennydd, a mynyddoedd Eryri yn gefndir, mae'n le cyffrous sy'n disgwyl i rywun ei ddarganfod ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Beth bynnag y bo'ch oed neu'ch diddordebau, mae gan Ynys MÔn rywbeth i'w gynnig i chi, yn draethau aur ac yn ddwr gwyllt, yn adar ac yn draethau, yn gestyll hanesyddol ac olion cynhanes. Cewch gerdded y glannau neu gael hwyl efo'r teulu - mae'r cyfan yn disgwyl amdanoch!

Anglesey Attractions Association Statistics: 21 click throughs, 3261 views since start of 2019

Anglesey Attractions Association Details

Attraction: Holyhead

Entrance Charge

Opening Times

Contact Details

Map Available

ucheldre_centre100.jpg

Anglesey Attractions Association
Holyhead Isle of Anglesey LL65 1TE UK
phone: 01407 763361 fax:
Our Website

News & Special Offers

© copyright Coastal (Cymru) Ltd. Powered by Your Tourism Community

Anglesey Visitor Statistics: 36 click throughs, 85114 views since start of 2019