Anglesey Visitor

Castell Biwmares

Castell Biwmares

Castell godidog enfawr sy’n gwbl gymesur. Y castell olaf yn rhaglen adeiladu fawr Edward I yng ngogledd Cymru...bechod na chafodd ei orffen!

BEAUMARIS child.jpg

Gydag arian yn brin a’r Albanwyr yn achosi mwy a mwy o broblemau i’r frenhiniaeth yn Lloegr, roedd ei afael dynn ar Gymru yn dechrau llacio. Bu’n rhaid i Edward neu ‘Longshanks’ fel y’i gelwid oherwydd ei daldra anhygoel, ganolbwyntio ar bethau eraill a dyna ddiwedd ar y gwaith...

BEAUMARIS02.jpg

Yn dechnegol berffaith ac wedi’i adeiladu ar ffurf cynllun ‘muriau o fewn muriau’ cywrain, roedd Castell Biwmares yn y 13eg ganrif o ran datblygiadau technolegol yn cyfateb i long ofod yn glanio’n ddiseremoni ar Ynys MÔn heddiw.

BEAUMARIS drawbridge.jpg

Gallwch gwyno fel arfer os yw cynlluniau eich cymydog i roi estyniad ar adeilad ychydig yn ormodol. Cafodd y broblem ei datrys mewn ffordd wahanol iawn saith canrif yn Ôl. Gorfodwyd poblogaeth Llanfaes i symud 12 milltir (19km) i ffwrdd i Niwbwrch fel y gellid adeiladu castell newydd Edward. A oedd unrhyw wrthwynebiad? Na, taw piau hi...gallech golli’ch pen – yn llythrennol!

BEAUMARIS fun.jpg

2 boys beaumaris castle.jpg

Castell Biwmares Statistics: 9 click throughs, 2883 views since start of 2019

Castell Biwmares Details

Attraction: Biwmares, Ynys Mon

Entrance Charge

  • Oedolion £3.60 Gostyngiadau £3.20
  • Teulu £10.40 (2 oedolyn a phob plentyn o dan 16 oed)
  • Plant o dan 5 oed AM DDIM
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Prisiau’n ddilys tan 31ain Mawrth 2010.

Opening Times

Mynediad olaf 30 munud cyn cau. 1 Ebr-31 Hyd 09 9am-5pm yn ddyddiol 1 Tach 09-31 Maw 10 Llun-Sad 9.30am-4pm, Sul 11am-4pm Ar gau 24, 25, 26 Rhag, 1 Ion

Contact Details

Map Available

Beaumaris Castle with snowdonia mountains.jpg

Castell Biwmares
Biwmares, Ynys Mon Isle of Anglesey LL58 8AP UK
phone: 01248 810361 fax:
Our Website

News & Special Offers

Gofynnwch am fynediad am ddim os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60 oed neu'n hyn neu'n 16 oed neu'n iau.

© copyright Coastal (Cymru) Ltd. Powered by Your Tourism Community

Anglesey Visitor Statistics: 36 click throughs, 85116 views since start of 2019